• K.Srettha (Rattanathibet)

    Walk in Closet

    ผลงานการออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ Gratia  2 ห้อง เลือกใช้วัสุดโครงอลูมีเนียม สีทอง นำมาออกแบบ ผสมผสานด้วยแผ่นหลังแบบพิมพ์ลายเฉพาะของ Kuhlmann/Boloni