• Sakaya 146 Ekamai

    27 November 2019    อีกหนึ่งโครงการ ที่ทาง Kuhlmann by Gratia กับโครงการสุดหรู Super luxury โดยราคาโครงการบ้านเริ่มต้น 67 ล้านบาท SAKAYA 146 Ekamai กับห้องตัวอย่างของ ด้วยชุด walk in closet ด้วยผลงานการติด และ ออกแบบโดยใช้โครงอลูมีเนียมสีช็อกโกแลต สลับด้วยหน้าบานสีพ่นแมท ครีม สลับชั้นโชว์กระเป๋า