• K.Rateerat Sangwanit

    Walk in Closet

    ออกแบบห้อง Walk in Closet + ชั้นโชว์กระเป๋า  เลือกใช้วัสดุหน้าบาน Polymer resin grat color สลับกับชุดตู้เสื้อผ้าโครงอลูมีเนียมสีทอง และชั้นวางกระเป๋า ซ่อนไฟ LED เพิ่มความหรูให้กับห้องแต่งตัว