• K.Winit (Starview Condo Rama3)

    KITCHEN, Walk in Closet,Bed room

    ผลงานการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ คอนโดคุณวินิจ พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด  75 ตารางเมตร  2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก และชุดครัว โดยทางลูกค้าจะเน้นโทนสีดำ เทา