• K u h l m a n N b y G r a t i a

  St. Vitus A sofa

  Sofa

  โครงไม้เนื้อแข็ง ขาทึบ บุด้วยฟองน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูง หุ้มด้วยผ้า หรือหนัง *หมายเหตุ มีเฉพาะไซส์มาตรฐานเท่านั้น ไม่แนะนำให้กำหนดขนาดเอง เพราะ ระยะของลายที่เป็นรอยดึงดุมจะไม่เสมอกัน*


  รายละเอียด

  Quality Assurance

  รายละเอียด

  St. Vitus A sofa

  Sofa

  โครงไม้เนื้อแข็ง ขาทึบ บุด้วยฟองน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูง หุ้มด้วยผ้า หรือหนัง *หมายเหตุ มีเฉพาะไซส์มาตรฐานเท่านั้น ไม่แนะนำให้กำหนดขนาดเอง เพราะ ระยะของลายที่เป็นรอยดึงดุมจะไม่เสมอกัน*


  Quality Assurance