• K u h l m a n N b y G r a t i a

  Padova bed

  Bed

  เตียงดีไซด์เน้น เรียบง่ายและทันสมัย โครงเตียงใช้ไม้เนื้อแข็ง เชื่อมต่อด้วย CANNULA(ท่อขนาดเล็ก)ที่เป็นส่วนยึดวัสดุที่ใช้หุ้มตัวเตียงไว้ ไม่ว่าจะเป็น ผ้า หรือหนัง สามารถถอดทำความสะอาดได้ ตัวเตียงจะมีขนาด 1.20 ,1.50 ,1.80 และ 2.00 ซม.(ไม่สามารถกำหนดขนาดของเตียงได้)


  รายละเอียด

  Quality Assurance

  รายละเอียด

  Padova bed

  Bed

  เตียงดีไซด์เน้น เรียบง่ายและทันสมัย โครงเตียงใช้ไม้เนื้อแข็ง เชื่อมต่อด้วย CANNULA(ท่อขนาดเล็ก)ที่เป็นส่วนยึดวัสดุที่ใช้หุ้มตัวเตียงไว้ ไม่ว่าจะเป็น ผ้า หรือหนัง สามารถถอดทำความสะอาดได้ ตัวเตียงจะมีขนาด 1.20 ,1.50 ,1.80 และ 2.00 ซม.(ไม่สามารถกำหนดขนาดของเตียงได้)


  Quality Assurance