• K u h l m a n N b y G r a t i a

  Tagore bed

  Bed

  เตียงดีไซด์ทันสมัย เตียงโครงไม้เนื้อแข็ง มีการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิที่สูง ป้องกันเชื้อรา บุฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูงเปลี่ยนรูปทรงได้ช้า ระบายอากาศได้ดี ตรงกลางหัวเตียงใช้การพิมพ์ลาย ซึ่งเป็นแฟชั่นนวัตกรรม(บวกราคาเพิ่มเมื่อมีการสั่งพิมพ์ลายที่ผนักหัวเตียง) ทำได้ทั้ง ผ้าและหนัง ไม่สามารถทำความสะอาดได้


  รายละเอียด

  Quality Assurance

  รายละเอียด

  Tagore bed

  Bed

  เตียงดีไซด์ทันสมัย เตียงโครงไม้เนื้อแข็ง มีการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิที่สูง ป้องกันเชื้อรา บุฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูงเปลี่ยนรูปทรงได้ช้า ระบายอากาศได้ดี ตรงกลางหัวเตียงใช้การพิมพ์ลาย ซึ่งเป็นแฟชั่นนวัตกรรม(บวกราคาเพิ่มเมื่อมีการสั่งพิมพ์ลายที่ผนักหัวเตียง) ทำได้ทั้ง ผ้าและหนัง ไม่สามารถทำความสะอาดได้


  Quality Assurance