• K u h l m a n N b y G r a t i a

  Aluminium Type Closet

  Wall mounted

  Closet แบบ Aluminium Type โดยนำเอาโครงอลูมีเนียมสีช็อกโกแล็ตมาเป็นตัวโครงตู้ เพื่อความสวยงาม สามารถเลือกวัสดุโครงตู้ได้หลายรูปแบบ เช่น วีเนียร์ (ไม้จริง),เมลามีน,สีพ่นเรซิ่น,สีพ่นไฮกลอส


  รายละเอียด

  Quality Assurance

  รายละเอียด

  Aluminium Type Closet

  Wall mounted

  Closet แบบ Aluminium Type โดยนำเอาโครงอลูมีเนียมสีช็อกโกแล็ตมาเป็นตัวโครงตู้ เพื่อความสวยงาม สามารถเลือกวัสดุโครงตู้ได้หลายรูปแบบ เช่น วีเนียร์ (ไม้จริง),เมลามีน,สีพ่นเรซิ่น,สีพ่นไฮกลอส


  Quality Assurance