• K u h l m a n N b y G r a t i a

  TATAMI

  -

  ชุด ทาทามิ สำหรับห้องจำกัดพื้นที่ ออกแบบโดยชาวญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบประหยัดพื้นที่ ปิดผิวด้วยวัสดุ มาลามีน โดยมีให้แบบให้เลือกไม่ต่ำกว่า 24 สี


  รายละเอียด

  Quality Assurance

  รายละเอียด

  TATAMI

  -

  ชุด ทาทามิ สำหรับห้องจำกัดพื้นที่ ออกแบบโดยชาวญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบประหยัดพื้นที่ ปิดผิวด้วยวัสดุ มาลามีน โดยมีให้แบบให้เลือกไม่ต่ำกว่า 24 สี


  Quality Assurance